Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

ROY GOCELA
ROY GOCELA
Teacher

Thầy ROY GOCELA (31 tuổi) tốt nghiệp bằng cử nhân ngành khoa học nghiên cứu y học tại trường Đại học Southwestern. Trước khi đến với công việc là một giáo viên ngoại ngữ, thầy Roy từng làm chuyên gia về sức khỏe tại Bộ Y tế và Hội đồng sức khỏe Cebu, Philippin. Do đó, bên cạnh những kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Anh, thầy Roy luôn có những hoạt động vui chơi cũng như cho các em nhỏ những lời khuyên về sức khỏe để giúp các em vừa học vừa học tập hiệu quả cũng như vừa nâng cao được sức khỏe của mình.

Các tiết học của thầy Roy luôn không ngớt những tiếng cười vui của các em học sinh và luôn sôi động với những trò chơi thể chất tốt cho sức khỏe của các em nhỏ. 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)