Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

George Laguing
George Laguing
Teacher

Thầy George Laguing hoàn thành bằng cử nhân sĩ Khoa học trong Quản lý Công tại Đại học Central Baguio ở Philippines. Thầy là một giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy ESL  từng giảng dạy cho  các học viên Hàn Quốc và Nhật Bản trong gần bảy năm. Thầy chuyển tới Thái Lan vào năm 2011, nơi đây thầy dạy ESL tại một trường công thuộc Đại học Ramkhamhaeng Viện Ngôn ngữ trong gần 3 năm. Thầy cũng huấn luyện cho giáo viên tỉnh Nonthaburi Early Childhood Thái Lan, giáo dục cho những người muốn tìm hiểu làm thế nào để dạy ESL. Thầy cũng đã giảng dạy các lớp học đặc biệt cho các chuyên gia thuộc Bộ Quốc Phòng, Chi nhánh Kiểm toán tại Bangkok. Hiện tại thầy đang làm việc tại Việt Nam  là một giáo viên ESL cho sinh viên Việt Nam. Thầy thích chụp ảnh và đi du lịch.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)