Việt Nam English

Đỗ Khánh Tùng - ST0006A1- Ocean Edu Thái Nguyên

02/12/2014 - 954 lượt xem


I'm David from ST0006A1 - Ocean Thái Nguyên

Em là Đỗ Khánh Tùng, tên tiếng Anh là David. Năm nay em 13 tuổi và đang theo học  khóa thứ 3 tại Ocean Thái Nguyên.

Tại đây em học  tập được rất nhiều từ thầy cô. Lớp học luôn có nhiều hoạt động tạo không khí vui vẻ. Em rất thích được nghe các bài hát và được thảo luận về các bài hát và các chủ đề liên quan.  Được học hát học nhảy chúng em còn có những buổi dã ngoại nữa. Em mong muốn tiếp tục được học các khóa học tiếp theo cùn bạn Nathan, Lisa, Alan… tại OCEAN.

FREE TRIAL REGISTRATION

Đào Minh Ngọc - GS0061A - Ocean Nam Định

Muốn Ocean là người bạn đồng hành trên bước đường thành công của mình ... :)

Xem chi tiết