Việt Nam English

Branches

Ocean Edu Nguyễn Lương Bằng

Ocean Edu Royal City

Ocean Edu Times City

Ocean Edu Minh Khai

Ocean Edu Linh Đàm

Ocean Edu Phạm Văn Đồng

Ocean Edu Kim Văn Kim Lũ

Ocean Edu Trương Định

Ocean Edu Xa La 

Ocean Edu Nguyễn Trãi

Ocean Edu Sơn Tây

Ocean Edu Hoài Đức 

Ocean Edu Xuân Mai

Ocean Edu Vinh

Ocean Edu Hạ Long 

Ocean Edu Nam Định

Ocean Edu Thanh Hóa

Ocean Edu Sầm Sơn

Ocean Edu Buôn Ma Thuột

Ocean Edu Quy Nhơn

Ocean Edu Thái Nguyên

Ocean Edu Việt Trì

Ocean Edu Vĩnh Yên

Ocean Edu Thái Bình

Ocean Edu Bắc Giang

Ocean Edu Bắc Ninh

Ocean Edu Yên Phong

Ocean Edu Cẩm Phả 

Ocean Edu Hà Tĩnh

Ocean Edu Hòa Bình

Ocean Edu Hưng Yên

Ocean Edu Lào Cai 

Ocean Edu Kon Tum 

Ocean Edu Lạng Sơn

Ocean Edu Ninh Bình

Ocean Edu Phúc Yên

Ocean Edu Phố Nối

Ocean Edu Phủ Lý

Ocean Edu Quảng Ngãi

Ocean Edu Quế Võ

Ocean Edu Tuy Hòa

Ocean Edu Từ Sơn

Ocean Edu Yên Bái

Ocean Edu Hải Dương 1

Ocean Edu Hải Dương 2

Ocean Edu Thủy Nguyên (Opening Date - 16/2/2019)

Ocean Edu Chúc Sơn (Opening Date - 17/2/2019)

Ocean Edu Tuyên Quang (Opening Date - 23/02/2019)