Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

SARAH MARCELINO GABRINO
SARAH MARCELINO GABRINO
Teacher

Tốt nghiệp khoa Giáo dục Anh ngữ trường Đại học Benguet và học thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh trong 1 năm, cho đến giờ, dù mới chỉ 26 tuổi nhưng cô Sarah Gabrino đã có 7 năm kinh nghiệm làm giảng viên môn Tiếng Anh tại tập đoàn HELP, tập đoàn INFUTURO và trường chuyên Anh ngữ APLUS. Để giảng dạy với đối tượng học viên là người lớn, cô Sarah không quá dập khuôn trong phương pháp dạy học mà tận dụng sức trẻ của mình để sáng tạo và làm nóng không khí học tập của các học viên

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)