Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

RYAN GANOLON
RYAN GANOLON
Teacher

Thầy RYAN GANOLON tốt nghiệp bằng cử nhân Giáo dục Tiểu học chuyên ngành SPED tại trường đại học danh tiếng Negros Oriental State. 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)