Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

REX TECSON
REX TECSON
Teacher

Thầy Rex tốt nghiệp trường Alfonso D. Tan Collge. Sau khi tốt nghiệp, thầy tiếp tục theo học bằng thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh tại St. Columban College. Thầy đã làm việc trong 5 năm cho trường Thống đốc Alfonso D. Tan với cương vị là một giảng viên đại học. Từ đó, thầy Rex yêu quý và lựa chọn công việc giảng viên như là nghề nghiệp chính của mình.

Bằng tấm lòng yêu nghề, thầy hiểu những quyền lợi và trách nhiệm của mình, luôn có ý thức sử dụng các nguồn lực cần thiết để cải thiện những kỹ năng và khả năng chuyên môn của mình. Nhờ đó mà thầy được rất nhiều học viên yêu quý cũng như ngưỡng mộ.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)