Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

MARIA LOURDES S. REYES
MARIA LOURDES S. REYES
Teacher

Cô Maria Lourdes S.Reyes tốt nghiệp bằng Cử nhân về Y dược tại trường Đại học danh tiếng De Sta. Isabel. Trong thời gian học Đại học, cô nhận thấy người giáo viên là một người nuôi dưỡng một tinh thần và khám phá được hết vẻ đẹp trong tinh thần đó. Và cô đã quyết tâm nuôi dưỡng những tinh thần ấy.

Trước khi đến với Ocean Edu, cô đã từng dạy học rất nhiều nơi, đảm nhiệm và thực hiện các kế hoạch học tập cho các học viên để các con có thể tiếp thu được hiệu quả nhất với những phương pháp học phù hợp. Với những phương pháp đó, cô biết rõ về sự kết nối, tương tác hiệu quả, giúp các con học viên đạt kết quả cao trong học tập. Cô chia sẻ: "Ocean Edu như một trường học để tôi thực hiện công việc ý nghĩa của mình."

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)