Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

LOVELYN BELARMINO
LOVELYN BELARMINO
Teacher

Tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Y nhưng với niềm yêu thích được vui chơi với các bạn nhỏ đã khiến cô Lovelyn Belarmino lựa chọn công việc giảng dạy Tiếng Anh suốt 8 năm tại trường Anh ngữ Việt-Úc, trường Anh ngữ USANT và Lớp học Ôn thi Quốc tế  Tư nhân. Với môi trường đa dạng và được tiếp xúc, làm việc với nhiều đối tượng khác nhau nên cô Lovelyn luôn linh hoạt trong những bài giảng của mình phù hợp với từng khóa học viên tại Ocean Edu. Gắn bó với Ocean Edu đến nay là tròn 1 năm nhưng cô đã luôn là lựa chọn yêu thích nhất của các bạn học sinh tại đây.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)