Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

LORAINE MARIE ALAGASI KILAT
LORAINE MARIE ALAGASI KILAT
Teacher

Cô LORAINE MARIE ALAGASI KILAT tốt nghiệp bằng Cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học từ trường đại học Saint Paul University - Dumaguete, Philippines. Sau khi tốt nghiệp, cô Loraine đã có 1 năm kinh nghiệm trong vai trò là giáo viên hướng dẫn tại Tập đoàn tổ chức Kỹ năng và Quản lý con người - một trong những tập đoàn lớn ở Philippines và trên thế giới. Với sức trẻ và sự năng động của mình, cô Loraine luôn chứng minh mình là một giáo viên mà bất kỳ một học sinh nào cũng muốn được theo học. Những bài học của cô luôn theo hướng đổi mới và luôn cập nhật những kiến thức mới mẻ của xã hội hiện đại. Rất nhiều phụ huynh và học sinh yêu quý cô và bày tỏ nguyện vọng được theo học các khóa học có cô Loraine giảng dạy. 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)