Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

LEXIEBETH GALSING
LEXIEBETH GALSING
Teacher

Cô LEXIEBETH GALSING tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ học tại trường Đại học Cebu nổi tiếng của Philippines. Trước khi đến với Ocean Edu Việt Nam, cô Galsing đã có 5 năm kinh nghiệm làm giáo viên dạy ESL tại trường Đại học Quốc gia Philippines và tại nhiều tập đoàn ngôn ngữ lớn trong nước và quốc tế. Với những kinh nghiệm đã đạt được trong những năm qua, cô Galsing luôn là một giáo viên được nhiều phụ huynh và học sinh đánh giá rất cao về trình độ chuyên môn cũng như trách nhiệm với nghề. 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)