Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

JERALYN “JERA” WACAN
JERALYN “JERA” WACAN
Teacher

Cô Jera bắt đầu việc giảng dạy tiếng Anh trong năm 2004 tại Philippines. Cô đã dạy tiếng Anh trong hơn 11 năm và đạt được những chứng chỉ về tiếng Anh ở nhiều cấp bậc. Cô tốt nghiệp Đại học Cebu Normal chuyên nghành Cử nhân Giáo Dục Tiểu Học ngành tiếng Anh vào cuối năm 2004 và đã đạt được một số kết quả của tổ chức giáo dục Early Childhood tại đại học Cebu Technological. Cô được dạy tiếng Anh ở tất cả các cấp độ. Cô đã làm việc trong một số trường ở Philippines như Trường Mother Mary’s Children và Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ Premier International (CPILS). Cô gia nhập đội ngũ giáo viên OCEAN EDU từ tháng 5 năm 2011.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)