Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

JANICE B. ESCUTIN
JANICE B. ESCUTIN
Teacher

Cô Janice B. Escutin sinh ngày 09/05/1985. Cô tốt nghiệp trường Đại học Mindanao state với bằng cử nhân Tiếng Anh. Sau khi ra trường, cô đã tham gia giảng dạy tại Philipin trong suốt 7 năm. Đến năm 2014 cô bắt đầu là thành viên của đại gia đình Ocean Edu. Khi tham gia giảng dạy tại Ocean Edu cô có chi sẻ rằng: "Tôi rất ấn tượng với các bạn học viên ở đây vì các bạn rất chăm chỉ và thích tham gia hoạt động ngoại khóa". Cô mong muốn được giảng dạy nhiều lớp học hơn và đào tạo nhiều học viên ở Ocean Edu hơn nữa để nhìn thấy những thành công của tất cả học sinh của cô.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)