Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

JAMES JAVIER GABRIEL
JAMES JAVIER GABRIEL
Teacher

Thầy James Javier Gabriel tốt nghiệp Trường Tarlac College of Agriculture với bằng cử nhân giáo dục Trung học. Ngay từ khi còn học trên ghế nhà trường, thầy James Javier Gabriel thực sự đã đam mê và tâm huyết với nghề. Hiện tại thầy đang sống và làm việc ở Việt Nam. Thầy nói rằng người Việt Nam rất tốt bụng, thân thiện và cởi mở. Thầy vô cùng thích thú khi sống và làm việc ở đây. Các bạn học viên Việt Nam cũng rất ham học hỏi. Đó cũng là lý do thầy ở đây để tâm huyết với nghề nhiều hơn và giúp các học viên khơi dậy, phát triển triển những tiềm năng của họ với sự hỗ trợ từ phương pháp giảng dạy hiện đại cùng tiêu chuẩn chất lượng đỉnh cao.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)