Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

JAMAICA TEJERO
JAMAICA TEJERO
Teacher

Jamaica B. Tejero tên thường gọi là Jam. Cô sinh năm 1982 và tốt nghiệp Đại học Cebu với chuyên ngành khoa học giáo dục tiểu học. Sau tốt nghiệp ra trường, cô là người hướng dẫn ESL -  Trung tâm đầu tiên cho định hướng ngôn ngữ tiếng Anh. Cô có sở thích đọc sách, xem phim Mỹ , nghe nhạc tiếng anh,  ngắm cảnh và đặc biệt là rất thích chơi cùng trẻ con. Đến với Ocean Edu giống như một ngôi nhà, cô được hòa mình cùng các bạn học viên và chia sẻ thật nhiều với các bạn để cô nhìn thầy sự thay đổi, lớn dần lên hàng ngày của các học viên. 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)