Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

GINO GERASOL
GINO GERASOL
Teacher

Vừa tốt nghiệp bằng cử nhân tại trường Đại học Xây Dựng  (Foundation University) ngành Khoa học Tổng hợp, thầy Gino Gerasol đã trau dồi kinh nghiệm bản thân suốt 4 năm với vai trò là giáo viên, người hướng dẫn tại Sở Giáo Dục,trường Đại học Silliman .... Với phương pháp sư phạm được đúc kết trong thực tế giảng dạy và vốn kiến thức khoa học nền tảng giúp cho thầy giáo đưa ra những giáo trình Tiếng Anh một cách logic nhất. Những giờ học trên lớp của thầy luôn được học sinh yêu quý bởi sự hài hước, sáng tạo nhưng lại có cái nhìn khát quát nhất về từng chủ đề Tiếng Anh

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)