Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

GENDA TAGALOG
GENDA TAGALOG
Teacher

Cô GENDA TAGALOG (30 tuổi) tốt nghiệp nganh cử nhân Khoa học Công nghệ thông tin tại trường Đại học AMA Computer. Cô Genda đã có kinh nghiệm 4 năm là giáo viên dạy ESL tại Học viên SME và 2 năm dạy ESL online tại Tập đoàn Anh ngữ QQ. Với những kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh của mình, cô Genda luôn được các học viên và phụ huynh tin tưởng. Cách thức dạy và nội dung mỗi bài học đều được cô Genda đổi mới và sáng tạo, vừa giúp các học sinh có đủ kiến thức mà lại khơi dậy sự hứng thú với việc học. Hiện cô Genda đang là giáo viên tại Ocean Edu Hải Dương. 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)