Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

CHARMAINE DIVINO LUMJOD
CHARMAINE DIVINO LUMJOD
Teacher

Cô Cham tốt nghiệp Đại học Silliman với bằng Cử nhân Giáo dục tiểu học cho hình thức giáo dục chuyên biệt. Cô đã làm việc tại tổ chức TEAMWORKS của Philippines một thời gian với tư cách là chuyên gia, bác sĩ về hành vi. Do đó, cô có khả năng nắm rõ những hành vi, suy nghĩ của trẻ và đưa ra được những bài học hoặc phương pháp học phù hợp và hiệu quả nhất cho mỗi trẻ.

Cô Cham bắt đầu làm việc tại công ty cổ phần giáo dục Đại Dương-Việt Nam vào tháng 4 năm 2016.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)