Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

CATHERINE "CATHY" ALBO
CATHERINE "CATHY" ALBO
Teacher

Cô CATHERINE "CATHY" ALBO (32 tuổi) tốt nghiệp bằng Cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Đại học San Jose Recoletos và bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ tại trường Đại học Cebu, Philippines. Trước khi đến Việt Nam, cô Catherine từng có gần 8 năm kinh nghiệm trong vị trí là một nhà Quản lý tại Học viên WEFOS nổi tiếng của Philippines. 

Tuy vậy, cô Catherine vẫn luôn nuôi ước mơ trở thành một người giáo viên thực thụ. Cô đã quyết định đến với Việt Nam để được thực hiện công việc là một nhà giáo thực thụ của mình và được truyền thụ lại những kiến thức về tiếng Anh cho những con người Việt Nam. Cô chia sẻ đây là niềm vui và công việc thực sự mà cô mong muốn. Cô Catherine hiện đang là giáo viên tại Ocean Edu Times City.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)