Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

CARLA JANE TASA
CARLA JANE TASA
Teacher

Cô Carla tốt nghiệp Đại học Silliman với bằng Cử nhân Giáo dục Tiểu học cho hình thức giáo dục chuyên biệt. Clara cũng có bằng thạc sĩ về giáo dục chuyên biệt của trường đại học công Negros Oriental. Cô cũng đã dạy học một vài năm tại trường Tích hợp Southdale tại Philippines. Với những kinh nghiệm trong giáo dục trẻ nhỏ, cô Clara luôn tìm ra những cách học mới mẻ, hấp dẫn giúp các em học tiếng Anh hiệu quả mà không bị nhàm chán.

Clara bắt đầu giảng dạy tại công ty CP giáo dục Đại Dương-Việt Nam vào tháng 4 năm 2016.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)