Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

ANGELITA SANCHEZ CUAJAO
ANGELITA SANCHEZ CUAJAO
Teacher

Cô Angel tốt nghiệp từ Đại học bang Mindanao với bằng Cử nhân Công nghệ Sinh học cuối năm 2006. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình như là một giáo viên tiếng Anh từ tháng 11 năm 2006 với vị trí là giáo viên Ielts, ESL tại Học viên Ngôn ngữ EV. Gần 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh cũng như luyện thi Ielts, cô Angel trở thành một giáo viên được nhiều phụ huynh và học sinh tin cậy và có mong muốn được theo học.

Cô Angel nhận ra rằng mỗi học viên đều có sự khác biệt và điều đó ảnh hưởng đến quá trình học tập như thế nào. Từ đó, cô chọn ra được phương pháp giảng dạy thích hợp để khuyến khích mỗi học viên của mình. Cô có khả năng thực hiện các chiến lược cho những học sinh bị mất gốc hoặc học kém tiếng Anh. Đã có rất nhiều học viên là học sinh của cô Angel và cho thấy được sự tiến bộ rõ rệt sau một quá trình được cô giảng dạy tại trung tâm.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)