Việt Nam English

100% foreign teachers, has INTERNATIONAL CERTIFICATES

ALCHITE
ALCHITE
Teacher

Cô Alchite tốt nghiệp đại học Cebu  thạc sĩ ngôn ngữ học, có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trung tâm ESL ở Cebu, Cô đến Việt Nam từ năm 2013 và giảng dạy tại Ocean Edu với phương pháp dạy sôi nổi, thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm, trách nhiệm cao trong công việc, cô luôn tận tình với học sinh của mình vì khi dạy học sinh cô luôn tìm ra những khả năng ngôn ngữ  của họ để khai thác và phát triển nó.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
GERHARD “GERHARD” SWANEPOEL
(Teacher)
ALVIR ANTHONY “ALVIR” SUBRADO
(Teacher)
ANTHONY SMITH
(Teacher)